Artículo Finançament de les escoles infantils. Necessitat que hi hagi més homogeneïtzació de les quotes.
RESUMEN ARTíCULO

La institució de l'Ararteko, síndic de greuges del País Basc, ha inclòs, al seu informe anual 2004, una recomanació de caràcter general al voltant del finançament de les escoles infantils. En aquest article, se'n resumeix el contingut.FORMATOS DISPONIBLES
$ 2.640,12
COLECCIONES: Revista Guix Infantil

Contenidos de la revista
EDITORIAL
I TU QUÈ EN PENSES?
PARLEM DE...
REFLEXIÓ
IDEES
INTERCANVI D'EXPERIÈNCIES
DES DE LA DIVERSITAT
EL DIA A DIA
MISCEL·LÀNIA
HUMOR