Libro Fonaments per a un ensenyament comunicatiu del llenguatge
COLECCIONES: Biblioteca d'Articles
EAN: 978-84-9980-584-9
AUTORES
Lomas García, Carlos / Bronckart, Jean-Paul / Colomer Martínez, Teresa / Gracida Juárez, M. Ysabel / Jover Gómez-Ferrer, Guadalupe / Martínez Montes, Guadalupe Teodora / López Villalva, María Antonieta / Tuson Valls, Amparo
ETAPAS
TAXONOMIA
//IDIOMAS DISPONIBLES


FORMATOS DISPONIBLES
$ 15.469,58
$ 14.696,10
Resumen del libro

Durant els anys noranta del segle xx els currículums europeus i llatinoamericans van insistir en la idea que l’objectiu essencial de l’educació lingüística és l’aprenentatge escolar de competències comunicatives i no tan sols l’adquisició d’un cert saber gramatical sobre la llengua. Per això, els currículums lingüístics de llavors convidaven el professorat a transitar d’un enfocament formal de l’ensenyament del llenguatge a un enfocament comunicatiu de l’educació lingüística orientat a contribuir a l’aprenentatge de les habilitats comunicatives de les persones.

L’objectiu d’aquest llibre és oferir alguns dels textos que van il·lustrar al seu dia els fonaments disciplinaris, didàctics i ètics d’aquesta mirada comunicativa amb l’esperança que siguin útils als qui treballen a les aules al servei de l’emancipació comunicativa de l’alumnat i de la construcció escolar d’una ètica de la comunicació que fomenti l’emergència de societats equitatives i democràtiques.