Artículo Formació i innovació des de la mirada del CRP
RESUMEN ARTíCULO

Un dels factors essencials que contribueix de manera molt significativa a l’èxit d’un sistema educatiu és l’existència de professorat motivat, implicat i format. El dret a una educació de qualitat requereix professionals amb un alt nivell de preparació i en aprenentatge constant, que possibilitin un sistema educatiu en millora permanent. Cap sistema educatiu té més qualitat que la dels seus docents o, dit d’una altra manera, la qualitat d’un sistema educatiu té com a sostre la qualitat dels seus docents (Informe McKinsey, Barber i Mourshed, 2007).FORMATOS DISPONIBLES
$ 2.640,12