ABIERTO   LEER
Artículo Gracias a Dios. Sobreviure a l'infern
RESUMEN ARTíCULO

Este film denuncia la pedofilia en la Iglesia Católica como una violencia ejercida por unos hombres en concreto, pero ocultada por el sistema jerárquico sacerdotal.FORMATOS DISPONIBLES
En abierto
COLECCIONES: Revista Aula de Secundaria (ct)

Contenidos de la revista
EDITORIAL
ALGUNA PREGUNTA
QUÈ ENS EXPLIQUES?
M`HA FUNCIONAT
RETRAT
EN PROFUNDITAT
TUTORIA AL NÚVOL
REFLEXIÓ
EN LA PRÀCTICA
CUIDA`T
APRENENTS ENAMORATS
FILOSOFANT
TAULELL DEL PRÀCTICUM
MIRA I PENSA
EM SEMBLA INTERESSANT
EDUCANT EN PANTALLES
INSPIRACIÓ VISUAL