Artículo GUIXdos, núm. 95: Qualitat d'educació és... IV Jornades Escoles 3-12. Març 2003.
RESUMEN ARTíCULO

A les IV Jornades de l'Escola 3-12 no hi podia faltar una resposta conjunta de la comunitat educativa a la mal anomenada ½llei de qualitat+. En un moment en el qual sentim que ens roben el sentit de les paraules, hem volgut fer un exercici col·lectiu per retrobar-ne el significat i poder-lo compartir. Per aquest motiu, s'ha organitzat una exposició de pòsters en què es recull la reflexió d'un grup d'escoles que han intentat definir el terme qualitat a partir del seu afer quotidià i d'aquells esdeveniments que defineixen el tarannà del propi centre docent. S'ha canalitzat tota l'anàlisi del terme de forma positiva, perquè emergeixi amb força tot allò que es creu que ha d'ésser l'escola i la tasca educativa. El valor del contingut és extraordinari i considerable; recull la veu i el sentiment d'un munt de professionals que són de realitats i contextos educatius diferents, però que estan units per la seva tasca. Dia rere dia van redefinint i transformant la seva actuació per ajudar els nostres infants a ser unes persones millors.FORMATOS DISPONIBLES
$ 2.667,83
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: IV Jornades Escoles 3-12
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
TEMA DEL CURS: La convivència en els centres
MÉS ENLLÀ DE L'ESCOLA: LA COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL