Artículo Història del Fòrum Europeu d´Administradors de l´Educació (FEAE) de l´Estat espanyol. Una primera part
RESUMEN ARTíCULO

Ja han passat trenta anys des que vaig tenir coneixement, d’una manera una mica peculiar, de l’existència d’una organització de caràcter europeu que integrava professionals de perfil divers interessats en la direcció i l’administració de l’educació. Explicar-ne ara la història em resulta complicat, tot i la documentació gairebé completa que conservo d’aquella època. Prefereixo recórrer a la memòria i narrar de manera més personal com vaig viure l’experiència, des dels primers contactes l’any 1988 fins que em vaig retirar dels càrrecs que vaig exercir en l’estructura de govern de l’organització cap a l’any 1998, després de la intervisitation de Kristiansand, a Noruega. És molt probable que quedin a la rebotiga de la meva memòria algunes dades o persones. En demano disculpes si és així.FORMATOS DISPONIBLES
$ 2.770,74