Capítulo Iniciació a la recerca (socio)lingüística: anàlisi argumentativa i interacció oral entre alumnes a l'ESO i el Batxillerat
RESUMEN CAPíTULO

Aquest capítol presenta un exemple d’integració d’objectius en una activitat d’una gran riquesa de continguts que fan referència a coneixements i actituds sociolingüístiques, a procediments d’indagació empírica (com es poden fer preguntes, com es recullen dades, com s’interpreten, etc.) i a competències orals. Tot plegat en una seqüència d’activitats ben travades, més enllà de l’acumulació de tasques amb què, en ocasions, alguns d’aquests continguts s’ofereixen.FORMATOS DISPONIBLES
$ 5.335,65
COLECCIONES: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resumen del libro
Aquest volum vol ser una ajuda per a la pràctica a l’aula; ofereix algunes pistes, alguns exemples, alguns recursos que ajudin a dur a terme l’activitat docent i que serveixin de base a la reflexió sobre les formes d’ensenyar i aprendre Llengua i Literatura, entenent que les propostes pràctiques son sempre incitacions a l’acció i a la reflexió inherent i necessària a qualsevol pràctica d’ensenyament. Els dos primers capítols tracten del pràcticum i proposen vies per a la reflexió sobre la pròpia pràctica. En els capítols següents es mostren alguns exemples concrets de seqüències d’ensenyament sobre aspectes rellevants en nivells de secundària: el resum, l’exposició oral lligada al treball d’indagació fet pels alumnes, la composició escrita, la sintaxi de l’oració i la relació entre cinema i literatura. Dos capítols ofereixen punts de vista per reflexionar sobre les lectures i sobre com abordar la correcció dels textos. Finalment, s’hi recull un ampli ventall de seqüències didàctiques de Llengua i de Literatura.

Libro disponible por capitulos
INDICE