Artículo Intervencions de dinamització lectora des de la biblioteca escolar
RESUMEN ARTíCULO

El present article, basat en part del contingut de la tesi doctoral La lectura a secundària: Un cas pràctic de dinamització lectora a travès de la biblioteca de centre,1 recull les intervencions principals realitzades dins el marc d'un projecte de dinamització lectora portat a terme al llarg de tres cursos acadèmics des de la biblioteca escolar d'un institut de secundària de Badalona, així com una anàlisi breu dels resultats aconseguits.FORMATOS DISPONIBLES
$ 1.903,95