Artículo L'alfabetització científica en la formació d'adults
RESUMEN ARTíCULO

L’alfabetització científica hauria de ser un dels objectius de l’ensenyament de les ciències, tant en les etapes d’educació obligatòria com en la formació de la ciutadania al llarg de la vida. En aquest article presentem una proposta d’intervenció didàctica basada en competències i adreçada a persones adultes, amb l’objectiu de potenciar l’alfabetització científica.FORMATOS DISPONIBLES
$ 2.770,74
COLECCIONES: Revista Dotze18

Contenidos de la revista
EDITORIAL
RETALLS
FÒRUM
RETRAT
TUTORIA I ORIENTACIÓ
METODOLOGIA I DIDÀCTICA
FINESTRA OBERTA
EN LA PRÀCTICA
AL PEU DE L'AULA
CINEMA I EDUCACIÓ
MÓN 12-18
TAULER DEL PRÀCTICUM
CUIDA'T
AMB TOTS ELS SENTITS
RECULL
HUMOR
    Barrobés Meix, Eduard

Biblioteca de la revista