Libro L'entrevista: construir la relació amb les famílies (0-6)
COLECCIONES: Biblioteca Infantil (català)
EAN: 978-84-9980-528-3
AUTORES
ETAPAS
TAXONOMIA
//IDIOMAS DISPONIBLES


FORMATOS DISPONIBLES
$ 18.517,29
$ 17.591,43
$ 10.245,19
$ 9.732,93
Resumen del libro

La legislació de l’etapa d’educació infantil expressa clarament la necessitat de promoure la col·laboració entre família i escola. També els plans d’estudi recullen la necessitat de formació en aquestes tasques. Les anàlisis realitzades des d’una perspectiva teòrica proposen diverses maneres de tractar aquesta col·laboració, entre les quals en destaca una per la seva àmplia aplicació i les seves reconegudes virtuts: l’entrevista.

L’entrevista educativa constitueix un moment privilegiat de comunicació però, alhora, és una tasca exigent. Aquest llibre mira d’aprofundir en els aspectes que modulen la preparació, la realització, l’anàlisi i l’aprofitament posterior de l’entrevista, alhora que estudia aquells factors que n’obstaculitzen la realització i els que l’afavoreixen, remarcant l’enriquiment que té en aquesta etapa infantil la relació família-escola per a tots els implicats.