ABIERTO   LEER
Artículo La Carta de compromís educatiu. Aportarà qualitat a l'educació?
RESUMEN ARTíCULO

Hi ha una opinió general que expressa i que fomenta la necessitat i la importància de la participació dels pares i les mares en els centres docents i que segueixin l'evolució escolar de llurs fills i filles. La carta de compromís educatiu és un nou element que apareix en la nova normativa pedagògica a Catalunya i la seva funció rau en la millora efectiva de l'educació. L'article en descriu els objectius i els contextualitza en relació amb la visió estratègica de la qual forma part.FORMATOS DISPONIBLES
En abierto
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Aprendre a mirar el món a partir de les ciències
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: Construir l'aula i l'escola des de la condició humana
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
VIURE LA LECTURA
GESTIÓ
GUIX DOS
RECULL