Artículo La composició escrita. Com ensenyem a escriure, com n'aprenen els alumnes?
RESUMEN ARTíCULO

L'article planteja tres qüestions: els aspectes bàsics sobre la composició escrita com a objecte d'ensenyament i aprenentatge; una aproximació a la situació d'ensenyament i aprenentatge del llenguatge escrit a partir d'estudis realitzats a Catalunya en els nivells de primària i secundària, i el resultat de l'anàlisi d'investigacions sobre l'ensenyament i l'aprenentatge de la composició escrita a l'ensenyament obligatori als EUA, en forma de recomanacions per ensenyar a escriure. Aquests tres aspectes es contrasten amb el model de seqüència didàctica (Camps, 1994), àmpliament divulgat en els àmbits educatius del nostre país.FORMATOS DISPONIBLES
$ 4.446,37