Libro La comunicació més enllà de les paraules Què comuniquem quan creiem que no comuniquem


FORMATOS DISPONIBLES
$ 18.985,49
$ 18.036,22
$ 10.285,40
$ 9.771,13
Resumen del libro

L’habilitat per comunicar és part intrínseca de l’ofici d’educar. La tasca de les persones que es dediquen a la docència té a veure amb gestionar adequadament els recursos verbals i no verbals de la comunicació. El llenguatge dels sons i dels silencis, del cos i de l’espai és el gran oblidat en la nostra cultura.

Aquest llibre convida a la reflexió sobre la pròpia comunicació no verbal i sobre el seu ús com a recurs educatiu. Inclou consells pràctics, exercicis per millorar les habilitats pròpies i guies per a l’observació i la reflexió.

¿Hi ha coherència entre el que volem comunicar amb les paraules i el que realment comuniquem amb el cos sense adonar-nos-en? ¿Com influeixen els missatges no verbals en la nostra efectivitat com a docents?