Artículo La construcció de comunitats de pràctica formativa entre el professorat.
RESUMEN ARTíCULO

Els esdeveniments socials del final del darrer quart de segle passat van portar a l'escola, com a institució educativa, a una crisi. D'entre les propostes dels moviments més inquiets en pro d'una millor educació de la infància i de la formació del professorat apareix la de convertir l'escola en una comunitat de pràctica formativa.FORMATOS DISPONIBLES
$ 1,342.16
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL