Artículo La correcció de l'escrit i el procés de construcció textual: una proposta per a l'avaluació de l'expressió escrita.
RESUMEN ARTíCULO

L'article parteix d'una concepció dinàmica del procés d'escriptura, en què l'actuació de l'ensenyant pren tot el sentit quan s'integra plenament en el procés de redacció que duen a terme els estudiants. És ben sabut que una part important de les estratègies d'escriptura s'adquireixen vinculades a gèneres textuals concrets i que, per tant, aprendre a escriure significa aprendre a produir els gèneres o els tipus de textos que es consideren essencials per a cada etapa i per a cada nivell educatiu. Des del punt de vista metodològic, la proposta de correcció que es presenta assumeix, a més, la importància de la reflexió delsaprenents sobre els seus textos, exigeix el desenvolupament d'una actitud autocrítica que ha de permetre a cada estudiant detectar els problemes que es troba en el procés de textualització i propicia el diàleg entre els estudiants i el professorat durant el procés de construcció textual.

AUTORES
Peraire Ibañez, Joan


FORMATOS DISPONIBLES
$ 4.569,48