Artículo La incorporació social i escolar dels alumnes d'origen immigrant.
RESUMEN ARTíCULO

La incorporació creixent d'alumnes d'origen immigrant a les nostres escoles i als nostres instituts és un fenomen relativament nou. No es tracta d'una situació transitòria ni passatgera, i és des d'aquesta perspectiva que enfoquem el present escrit: no es tracta d'emfatitzar programes específics d'atenció i acollida, sinó que es tracta, més aviat, d'incorporar a l'organització i al funcionament de les escoles i dels centres, i també als paràmetres i a les cultures de treball dels docents i les docents, un reforçament més fonamentat de l'atenció a la diversitat, que és el marc natural del tractament educatiu i instruccional dels alumnes i les alumnes d'origen immigrant.

AUTORES
Padrissa Singla, Francesc Xavier
ETAPAS
TAXONOMIA


FORMATOS DISPONIBLES
$ 1.425,47
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Educació ambiental en temps de catàstrofes
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: La convivència en els centres
MÉS ENLLÀ DE L'ESCOLA: LA COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL