Artículo La lectura dels clàssics a secundària Algunes reflexions
RESUMEN ARTíCULO

La lectura dels clàssics és imprescindible i se n’ha de facilitar l’aproximació als infants i als adolescents, però, a més, cal reflexionar sobre les dificultats intrínseques que en comporta la lectura i sobre la planificació acurada del corpus lector, a més de sistematitzar estratègies que n’afavoreixin l’apropiació i la comprensió. És important fer saber als joves que els clàssics parlen d’ells i d’allò que ha preocupat la humanitat al llarg dels temps.



FORMATOS DISPONIBLES
$ 4.400,20
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia: Clàssics a l'aula
Actualització i reflexió
Intercanvi
Idees pràctiques
Informacions