Libro La llengua oral a l'escola 10 experiències didàctiques


FORMATOS DISPONIBLES
$ 13.098,94
$ 12.443,99
Resumen del libro
Les qüestions bàsiques de l'ensenyament de la llengua oral. Ofereix un marc teòric que dóna sentit als objectius i als continguts, i deu experiències d'aula vitals i diverses, que incideixen en el currículum perquè tracten sobre què, quan i com ensenyar i com avaluar les activitats.