Artículo La norma lingüística a l'ensenyament.
RESUMEN ARTíCULO

Aquest treball pretén reflexionar sobre el paper del professorat davant la norma lingüística. Per fer-ho parteix, d'una banda, dels conceptes establerts per la sociolingüística variacionista, la lingüística i la planificació lingüística i, de l'altra, del que haurien de ser els objectius d'aprenentatge pel que fa a la llengua catalana. Els tres conceptes fonamentals de partida són: el canvi, la norma i la variació lingüístics, els quals estan relacionats molt estretament i constitueixen aspectes de la llengua que el professorat ha de conèixer i saber incorporar a la seva tasca. L'objectiu bàsic d'aprenentatge hauria de ser capacitar l'alumnat per respondre a les exigències lingüístiques del món adult; els tres aspectes esmentats són fonamentals per aconseguir-lo.

AUTORES
Costa Carreras, Joan


FORMATOS DISPONIBLES
$ 4.446,37
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia: La narració
OPINIÓ
Intercanvi
Informacions
RESSENYES