Artículo La planificació estratègica
RESUMEN ARTíCULO

Sovint, el projecte educatiu és una bona idea no aplicada; el projecte de direcció, un primer pas en la direcció adequada, i la planificació estratègica, una eina capaç de fer-ho realitat. És especialment útil en un entorn d'autonomia de centres, i encara més si el centre té un acord de coresponsabilitat amb el Departament d'Educació. La planificació estratègica encaixa perfectament en el marc normatiu, planteja una metodologia propera a la manera de treballar en educació i facilita la participació i la comunicació, tant en la fase de disseny, com d'aplicació i seguiment. L'avaluació, el mapa estratègic, el sistema d'indicadors, l'acord de coresponsabilitat i el rendiment de comptes són les peces bàsiques del model de planificació estratègica que es proposa en aquest article.FORMATOS DISPONIBLES
$ 1.425,47
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
RETALLS
FÒRUM
RETRAT
A FONS: Activitat matemàtica i comunicació
REFLEXIÓ
EN LA PRÀCTICA
FINESTRA OBERTA. COMUNITAT
TEMA DEL CURS: Construir l'aula i l'escola des de la condició humana
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
FLAIX
IDEES
TIC-TAC
VIURE LA LECTURA
PARTICIPACIÓ
GUIX DOS
CUIDA'T
RECULL
AMB TOTS ELS SENTITS