Artículo La puntuació als textos dels alumnes de secundària. Una intervenció didàctica.
RESUMEN ARTíCULO

L'exploració de les situacions reals d'ensenyament i aprenentatge genera hipótesis que la teoria didàctica pren com a element organitzador de les intervencions didàctiques a l'aula. En aquest article, s'hi analitza, en primer lloc, una activitat de correcció, reparació i reescriptura de textos d'alumnes de batxillerat centrada en la puntuació, i, en segon lloc, s'hi desenvolupa una proposta de creació de situacions didàctiques de reescriptura que fomentin en l'alumne la intencionalitat de la millora, amb l'ús conscient del sistema dels signes de puntuació i el raonament sobre la tasca que ha dut a terme.

AUTORES
Busquets Gasulla, Joan


FORMATOS DISPONIBLES
$ 4.569,48