Artículo La reconstrucció d'un text: Estratègies de xiquets i xiquetes de segon i de quart de primària.
RESUMEN ARTíCULO

En aquest article presentem un treball realitzat amb nens de segon i quart curs de primària en una tasca de reconstrucció d'un text. L'objectiu que ens vàrem marcar era aproximar-nos, a través de les seues verbalitzacions i en la mesura del possible, a les operacions i als mecanismes que empren els xiquets d'aquestes dues edats en una situació d'½escriptura+ en la qual vam provocar la reflexió en grup, amb la finalitat de contribuir al coneixement del comportament metaverbal dels xiquets i de les xiquetes quan fan tasques de llengua. Suposem que aquest coneixement sobre les representacions metalingüístiques dels alumnes pot orientar l'acció educativa i d'ací deriva per tant l'interès de la línia de treball on s'insereix aquesta experimentació.

AUTORES
Camps Mundó, Anna / Ríos García, Isabel


FORMATOS DISPONIBLES
$ 4.400,20