Artículo La reflexió sociolingüística a les aules de primària i secundària Diversitat, usos i actituds
RESUMEN ARTíCULO

En aquest article es proposen una sèrie d’activitats per fer a les aules de primària i secundària, adreçades a promoure el coneixement i la reflexió al voltant de les llengües, la diversitat lingüística de l’entorn dels alumnes, els usos lingüístics i les actituds. La diversitat es pot observar en el propi àmbit escolar o el de la localitat i es pot treballar a partir de l’onomàstica o els mots manllevats. Els usos es poden tractar, segons l’edat dels alumnes, dins de la família, la comunitat o els mitjans de comunicació. A més, també és possible reflexionar sobre l’ús de diverses modalitats lingüístiques o la percepció de la vitalitat. Quant a les actituds, l’objectiu és trencar prejudicis per afavorir el respecte a altres llengües i l’adhesió a la pròpia.FORMATOS DISPONIBLES
$ 4.774,10