Artículo L'argumentació a l'aula: entre el raonament científic i l'opinió social
RESUMEN ARTíCULO

L'article presenta les possibilitats de l'argumentació a l'aula en general, i a la classe de llengua en particular, tot partint de les diferències entre argumentació científica i argumentació social, com les dues grans manifestacions de l'activitat d'argumentar, indispensables en el desenvolupament de les competències lingüística, científica i social dels estudiants. Així mateix, s'hi mostren exemples d'argumentació científica o social sobre les llengües des de plantejaments metodològics que permetin que els estudiants «investiguin» sobre la llengua formulant qüestions, recollint dades i analitzant-ne per justificar les seues conclusions.FORMATOS DISPONIBLES
$ 4.569,48