ABIERTO   LEER
Artículo Leer Bodas de sangre en secundaria Una propuesta didáctico-literaria
RESUMEN ARTíCULO

La dificultat de llegir obres clàssiques espanyoles és una qüestió present en gairebé totes les aules d’educació secundària. Aquesta proposta didàctica té com a objectiu acostar l’obra Bodas de sangre, de Federico García Lorca, a l’alumnat de quart d’ESO. Per aconseguir-ho, s’organitzen tallers basats en el treball col·laboratiu, l’ús de les TIC i el fenomen de la creativitat.FORMATOS DISPONIBLES
En abierto