Artículo «Legim en parella», un programa de tutoria entre iguals, amb alumnes i famílies, per a la millora de la competència lectora.
RESUMEN ARTíCULO

L'article presenta ½Llegim en parella+, un programa educatiu que utilitza la tutoria entre iguals (amb alumnes i famílies) per a la millora de la competencia lectora. La tutoria entre iguals és un mètode d'aprenentatge cooperatiu basat en la creació de parelles, en les quals, fent de tutor o de tutorat, tots dos membres aprenen a través d'un guió d'interacció estructurat. L'article comenta les bases conceptuals del programa (tutoria entre iguals, implicació familiar i competència lectora), en fa una descripció detallada i en presenta uns primers resultats en una escola de primària.FORMATOS DISPONIBLES
$ 4.617,90