Artículo L'ensenyament de la gramàtica
RESUMEN ARTíCULO

En aquest article, s'hi reflexiona sobre el lloc que ha d'ocupar la gramàtica en la classe de llengua i s'hi presenten propostes que atenen tres aspectes centrals en l'ensenyament de la gramàtica: quins són els continguts gramaticals rellevants en la formació de l'alumnat de l'educació secundària, com es pot integrar la reflexió lingüística en una programació didàctica basada en un enfocament discursiu i, per últim, quines són les característiques dels dos models de seqüència didàctica que tenen els continguts gramaticals com a objectiu d'aprenentatge.FORMATOS DISPONIBLES
$ 4.617,90