Artículo Les assemblees escolars. Un gènere discursiu que cal ensenyar i aprendre.
RESUMEN ARTíCULO

Aquest article presenta un conjunt de reflexions sobre les assemblees escolars considerades com a instrument dialògic de regulació de la vida escolar. A continuació, s'argumenta la proposta de donar a l'assemblea un tractament educatiu vinculat fonamentalment a les àrees de llengua oral i d'educació moral. Per acabar, l'article planteja un seguit de propostes per al tractament didàctic de l'assemblea com a gènere discursiu formal i com a projecte interdisciplinari.

AUTORES
Portillo Vidiella, M. Cinta


FORMATOS DISPONIBLES
$ 4.569,48