Artículo Les avaluacions externes de les competències dels estudiants en lectura. Aportacions i limitacions.
RESUMEN ARTíCULO

A l'article, s'hi revisen les principals investigacions internacionals (PISA i PIRLS) i nacionals (INECSE) que han valorat les competències lectores d'estudiants espanyols. S'hi analitzen les seves característiques i els seus resultats, que posen de manifest que les alumnes i els alumnes del nostre país no assoleixen, la major part de vegades, les capacitats més complexes, i per això també més importants, de la lectura. S'hi resumeixen els principals factors associats que podrien influir en els resultats: repetició de curs, nivell sociocultural, temps dedicat a la lectura voluntàriament, temps dedicat als deures de llengua i gènere. S'hi presenten algunes valoracions sobre les aportacions i limitacions que les avaluacions de rendiment tenen des del punt de vista de la millora de l'ensenyament i l'aprenentatge.FORMATOS DISPONIBLES
$ 1.824,06