Artículo Les relacions interfamiliars i entre la família i l'escola en el procés de transició de primària a secundària.
RESUMEN ARTíCULO

Quan es parla de les responsabilitats de la institució educativa i de les dificultats que hi ha en aquests moments (problemes de conducta, d'aprenentatge, de socialitzacióà, en síntesi, problemàtica escolar), especialment a secundària, sovint l'anàlisi adquireix una direcció d'exigència cap a la família en termes de falta de responsabilitat, dimissió i poca participació en els processos de motivació i aprenentatge. En aquesta anàlisi no es contemplen les possibles característiques de cadascuna de les famílies i els recursos que puguin tenir. Tampoc no es valoren amb profunditat les veritables causes de la problemàtica de l'alumnat i els canvis en els rols educatius i d'ensenyament del professorat i de la pròpia institució escolar.FORMATOS DISPONIBLES
$ 2.864,46
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Relació amb les famílies
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: La convivència en els centres
MÉS ENLLÀ DE L'ESCOLA: LA COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL