Artículo L'estratègia concessiva, un repte en l'ensenyament de l'argumentació
RESUMEN ARTíCULO

La concessió només apareix definida sintàcticament en la majoria dels manuals escolars que hem consultat. Alguns (molt pocs) la inclouen en un seguit de recursos lògics per analitzar i produir textos argumentatius en l'anomenada concessió a l'adversari. Tanmateix, cap manual sense excepció relaciona el recurs amb la manera com s'ha d'expressar. Nosaltres considerem que, en l'ensenyament de la producció de textos argumentatius, el que anomenem estratègia concessiva és fonamental com a recurs lingüístic i, per tant, la nostra proposta inclou una anàlisi de les estructures concessives (tradicionalment separada de la pragmàtica) dirigida a l'ensenyament de la producció dels textos que ens ocupen. De manera senzilla, es tracta que la descripció lingüística (sintàctica, en aquest cas) i la funció pragmàtica d'aquestes oracions conflueixin en una aplicació directa. Què són les oracions concessives i per a què serveixen?FORMATOS DISPONIBLES
$ 4.446,37