Artículo Llegir televisió.
RESUMEN ARTíCULO

Ningú discuteix avui la transcendència que tenen en la nostra comunitat els mitjans de comunicació audiovisual i, en concret, la televisió. Tampoc s'amaguen les funcions destacades que exerceix la llengua en aquest mitjà, com a instrument de comunicació i com a eina d'elaboració conceptual. Però, tot i això, encara no és prou corrent que el discurs televisiu i la comunicació audiovisual en general entrin a l'àrea de llengua com a objectes d'anàlisi i reflexió i com a objectius i continguts d'aprenentatge lingüístic ùal costat de la resta de discursos presents en la realitat.

AUTORES
Cassany Comas, Daniel / Ferrés Prats, Joan


FORMATOS DISPONIBLES
$ 4.774,10
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia: Llegir televisió
OPINIÓ
Intercanvi
RESSENYES