Artículo Llengua, cultura i intercultura.
RESUMEN ARTíCULO

Aquest article tracta de presentar el tema de la interculturalitat en relació amb l’escola i més concreta- ment amb la didàctica de la llengua, de les llengües: primeres, segones, estrangeres i immigrades. Fa una defensa aferrissada de l'antropologia cultural per poder entendre millor els fenòmens multiculturals i la relació existent entre llengua, cultura i intercultura. A partir de l'impacte de les cultures immigrades es planteja els nous reptes que s'agreugen a mesura que ens endinsem en les societats modernes cada vegada més complexes. Els ensenyants treballem, sens dubte, per una presa de consciencia global d'aquests processos i d'aquests reptes.

AUTORES
Puig Moreno, Gentil


FORMATOS DISPONIBLES
$ 4.446,37