Artículo L'ús de la llengua en situació d'aprenentatge des de les àrees curriculars.
RESUMEN ARTíCULO

Aquest article tracta d'un treball d'aprofundiment sobre objectius educatius i d'experimentació a l'aula compartit per un grup ampli de professors de diferents àrees i nivells educatius. Les propostes didàctiques que s'hi generen tenen com a objectiu el desenvolupament de capacitats cognitives i comunicatives i la millora dels aprenentatges dels continguts a l'escolaritat obligatòria. Per això s'han triat i s'hi han descrit les habilitats següents: descriure, explicar, justificar i argumentar, per tal d'analitzar els efectes que provoca el seu ensenyament en l'aprenentatge, i més concretament en la producció de textos escrits pels alumnes. L'article presenta, a grans trets, les bases teòriques, el procés de treball seguit amb les reflexions que ha suscitat i alguns exemples.

AUTORES
Prat Pla, Àngels / Gómez Alemany, Isabel / Jorba Bisbal, Jaume


FORMATOS DISPONIBLES
$ 4.446,37