Artículo Novament, un crèdit de publicitat a quart d'ESO. Com llegir els anuncis de premsa i televisió.
RESUMEN ARTíCULO

Des que la reforma va contemplar expressament l'estudi de la publicitat com a crèdit d'ampliació, la bibliografia al respecte no ha parat de créixer, tant en reflexions generals com en experiències d'aula. També se n'han fet cursets d'estiu. Dos són els manuals editats, els quals estan enfocats a estudiar el complex món de la publicitat. L'experiència que presentem parteix de l'anunci per arribar al complex món de la publicitat, però mai al revés. L'objectiu darrer és que l'alumne passi a ser consumidor crític d'anuncis i de publicitat. Per això a l'article defensem que s'abordi l'estudi de la publicitat per la seva cara visible (l'anunci): captivem l'atenció dels estudiants i, a través del diàleg, promovem la reflexió. El consum crític a l'aula pretén fer arribar la reflexió a casa, quan es mira la televisió amb pares i germans. Tenim constància d'haver aconseguit, si més no parcialment, aquest objectiu.

AUTORES
Fontich Vicens, Xavier


FORMATOS DISPONIBLES
$ 1.916,18
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia: Recerca al batxillerat
OPINIÓ
Intercanvi
RESSENYES