Artículo Noves tendències en la formació professional
RESUMEN ARTíCULO

En aquesta valoració de la situació actual de l’FP i les perspectives futures, es reflexiona en clau europea sobre els models d’FP i els seus resultats. A més, es plantegen algunes mesures possibles, com ara la potenciació de la relació entre els centres de formació professional i les empreses per tal d’ajustar la formació a les demandes de la societat; la constitució d’universitats professionals, basades en la cooperació interinstitucional durant tota la formació continuada, i l’impuls als centres integrats d’FP.FORMATOS DISPONIBLES
$ 1.365,66

Biblioteca de la revista