Artículo Organització i ús de materials d'autoaprenentatge per a la millora de la competència lingüística d'aprenents adults.
RESUMEN ARTíCULO

En els darrers anys, s'ha escrit i s'ha parlat molt de l'autoaprenentatge i de conceptes que hi estan estretament lligats (autonomia, formació de l'aprenent, etc.), sobretot per les possibilitats que ofereixen en tot tipus d'àmbits educatius per potenciar els processos autònoms d'assimilació de nous coneixements. Però, si bé la majoria de les propostes dirigides a aquest tipus d'aprenentatge se sustenten en les bases conceptuals del constructivisme, el cert és que en el cas concret de l'autoaprenentatge de llengües no s'ha aprofundit prou l'essència del mateix objecte d'estudi: la llengua. En aquest article ens proposem explicitar la importància de partir d'un model de llengua integrador (basat en els pressupòsits de les teories lingüístiques actuals) per a l'elaboració i l'ús de materials d'autoaprenentatge. De manera pràctica, en presentem mostres i exemples concrets.

AUTORES
Esteve Ruescas, Olga / Cañada, Maria Dolors


FORMATOS DISPONIBLES
$ 4.774,10
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia: Noves necessitats de formació en els adults
OPINIÓ
Intercanvi
RESSENYES