Artículo Orientacions per a la programació en l'àmbit lingüístic i social dels programes de diversificació curricular.
RESUMEN ARTíCULO

La finalitat primordial de l'àmbit lingüístic i social dels programes de diversificació és aconseguir que l'alumnat d'aquests programes desenvolupi les capacitats per a la comunicació i per a la interpretació dels fenòmens socials recollides en els objectius generals de l'etapa. Per a això es requereix una programació que atengui tant les característiques de l'alumnat específic d'aquests programes com la integració dels continguts fonamentals de les àrees de referència per a l'àmbit. Creiem que una programació per projectes de treball, que impliqui la realització de pràctiques relacionades amb distints àmbits de comunicació al voltant de continguts que suposin l'anàlisi de la realitat social, és l'opció més adequada per a la consecució dels objectius proposats.

AUTORES
Martínez Laínez, Ana M. / Corral Domínguez, Carmen


FORMATOS DISPONIBLES
$ 1.903,95