Capítulo Orzanización del profesorado: departamentos didácticos y equipos educativos
RESUMEN CAPíTULO

La gestió dels recursos humans és un factor essencial en el funcionament de les institucions escolars. En organitzar-los es pretén rendibilitzar al màxim totes les potencialitats i les iniciatives de cada persona amb la finalitat d'aconseguir plenament els objectius que el centre té plantejats. Aquest capítol ens introdueix en l'organització del professorat, descrivint què són els departaments/seminaris didàctics (D/S D) i els equips educatius. Els primers permeten la coordinació vertical de les actuacions del cos docent, mentre que els equips educatius garanteixen la unitat d'acció i l'adequació de les intervencions a les possibilitats de l'alumnat. Tots dos es complementen i se'ls coneix com a òrgans staff. Per finalitzar, es mostren dues experiències de diferents centres i diverses propostes de treball per aprofundir en el tema.FORMATOS DISPONIBLES
$ 5.335,65