Artículo Pedagogia hospitalària com a procés de salut i benestar
RESUMEN ARTíCULO

La societat cada vegada reclama al sistema sanitari més agilitat, més benestar i més bon tracte personal; en definitiva, més qualitat assistencial. Com diu Martínez-Ramos (2009): «Els últims anys, s'han produït una sèrie de canvis en la societat que estan influint directament al sistema sanitari. L'evolució de l'entorn socioeconòmic i els reptes que es planteja la medicina amb l'aparició de noves malalties, la variació en els models assistencials, l'envelliment de la població i l'aparició de noves tecnologies mèdiques estan modificant l'estructura sanitària dels països desenvolupats».FORMATOS DISPONIBLES
$ 2.667,83