Artículo Per què un monogràfic sobre qualitat de la gestió a 0-3?
RESUMEN ARTíCULO

Per identificar recursos i procediments que permetin millorar la formació dels tècnics municipals, en aquest article d'introducció a la monografia, s'hi analitza el desenvolupament normatiu en relació amb l'etapa 0-3 i s'hi apunta la necessitat d'anar més enllà dels decrets que estableixen els requisits mínims i el desenvolupament curricular.

AUTORES
Arnaiz Sancho, Vicenç / Collinge March, Magdalena
ETAPAS
TAXONOMIA


FORMATOS DISPONIBLES
$ 1.434,63
COLECCIONES: Revista Guix Infantil

Contenidos de la revista
EDITORIAL
I TU QUÈ EN PENSES?
PARLEM DE...: Gestió en educació infantil.
REFLEXIÓ
INTERCANVI D'EXPERIÈNCIES
FINESTRA OBERTA
EL DIA A DIA
FLAIX
MISCEL·LÀNIA
HUMOR