Artículo @Piulalite, literatura a cop de tuit Fomentar l’interès per l’expressió escrita entre els adolescents
RESUMEN ARTíCULO

El present article mostra una experiència didàctica adreçada al segon cicle d’ESO i al batxillerat que té com a objectiu treballar la creació literària de microrelats fent ús de la plataforma Twitter. Aquest projecte d’escriptura creativa digital cerca el foment de l’expressió escrita, l’esperit crític i literari i l’interès per la lectura del relat breu en l’alumnat del segle xxi.FORMATOS DISPONIBLES
$ 4.446,37
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Editorial
Monografia: Lengua del alumnado, lengua de la escuela
Actualització i reflexió
Intercanvi
EVIDÈNCIES
Idees pràctiques
Informacions