Artículo Poesia per aprendre llengua a les classes d'adults.
RESUMEN ARTíCULO

L'article reivindica la poesia com a eina per ensenyar llengua, especialment a les classes per a adults. Primerament, s 'hi realitza una explicació general sobre les caracterís tiques que fan que el gènere s igui idoni per a aquest ús, segueix una breu tipologia de les activitats que es poden realitzar en relació amb els diferents objectius lingüís tics que es pretenen as solir i, finalment, hi ha un apartat d'exemplificació centrat en les possibilitats que ofereix la poesia de Joan Brossa per ensenyar llengua oral a adults no catalanoparlants.FORMATOS DISPONIBLES
$ 4.446,37
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia: La literatura a la classe de llengua
Intercanvi
RESSENYES