Artículo «Por qué no te callas» o avaluar, ensenyar i aprendre. La comunicació oral a l'educació secundària.
RESUMEN ARTíCULO

El lloc central que l'ensenyament i l'avaluació de les competències orals ocupen en el currículum promulgat per la LOE no es correspon amb el lloc que aquestes competències ocupen en les pràctiques escolars que s'observen a Catalunya. La manca d'una tradició acadèmica forta en la promoció i l'avaluació de l'oralitat amb finalitats reguladores i certificatives es tradueix en una población adulta desposseïda d'habilitats comunicatives essencials. A partir de l'anàlisi de les pràctiques docents de tres professors de llengües de secundària, el present article reflexiona sobre les conseqüències concretes que se'n deriven i proposa un decàleg per a l'acció docent que pugui contribuir a millorar l'educació lingüística integral dels ciutadans de manera substancial.

AUTORES
Escobar Urmeneta, Cristina


FORMATOS DISPONIBLES
$ 4.569,48