Artículo Programació conjunta de llengua basca i de coneixement del medi en programes d'immersió en l'educació primària.
RESUMEN ARTíCULO

L'article parteix de la premisa que ensenyar la L2 en programes d'immersió exigeix un marc metodològic propi. En la primera part de l'article, es descriu de manera esquemàtica aquest marc. En la segona part es descriu una seqüència didàctica elaborada i aplicada en programes d'immersió en el quart curs de primària. S'ha de destacar el context en què s'han dut a terme aquests treballs, ja que el seu punt de partida està en les reflexions que van sorgir durant l'aplicació del model B (model bilingüe) en diverses escoles de la comarca de l'Alto Deba (Gipúscoa).

AUTORES
Sainz Osinaga, Matilde / Etxabe Igarza, Marisol / Etxeberría, Lourdes


FORMATOS DISPONIBLES
$ 4.617,90
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia: Ordinadors per aprendre llengües
OPINIÓ
Intercanvi
Informacions
RESSENYES