Libro Què, quan i com ensenyar les competències bàsiques a primària Proposta de desplegament curricular


FORMATOS DISPONIBLES
$ 7,684.70
$ 7,300.46
Resumen del libro
Allò que no hi és en el currículum oficial: el desplegament de les competències en objectius, continguts i criteris d'avaluació per a cada cicle. El projecte educatiu i curricular i les programacions d'aula. L'àmbit comú on es desenvolupen totes les competències transversals.