Artículo Realitats, reptes i interrogants entorn de la LOE.
RESUMEN ARTíCULO

El tema d'aquest curs serà la LOE, el marc legislatiu que de forma progressiva s'està aplicant al nostre país. Aquest article dóna entrada a alguns dels elements més rellevants que la llei planteja i en els números següents de la revista s'aprofundirà en cadascun d'ells procurant-ne, si cal, una mirada crítica.FORMATOS DISPONIBLES
$ 2.667,83
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Recursos matemàtics.
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: Com incideix la LOE als centres?
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL