Artículo Resum i activitat discursiva.
RESUMEN ARTíCULO

L'activitat de resumir es pot considerar com una activitat subjecta a les condicions de la situació comunicativa. En aquest sentit, i per aconseguir més eficàcia, la pràctica escolar del resum s'hauria de realitzar prestant atenció als components de l'esmentada situació i no únicament al text de partida. En les ocasions en què, això no obstant, el que interessa prioritàriament és determinar el grau de comprensió del text de partida, aquest assoleix més relleu. En aquests casos no s'ha d'oblidar que el resum estarà subjecte a les característiques del text i que la percepció d'aquestes rarament s'aconsegueix sense intervenir en el procés de lectura.

AUTORES
Ramspott Heitzmann, Anna


FORMATOS DISPONIBLES
$ 4.446,37