Revista REVISTA ARTICLES - 077 (ABRIL 18) - Del llibre de text als entorns multimèdia Materials didàctics i nous suports
COLECCIONES: Revista Articles
ISSN: 1133-9845


FORMATOS DISPONIBLES
$ 7.343,98

Materials didàctics i nous suports

Contenidos de la revista
Monografia: Del llibre de text als entorns multimèdia
Actualització i reflexió
Intercanvi
Idees pràctiques
Informacions