Artículo «Sense novetats»: La novetat temàtica en la LIJ catalana
RESUMEN ARTíCULO

Aquest article tracta la presència de la novetat temàtica a la LIJ catalana contemporània sobre un corpus de 95 llibres de totes les franges d’edat, a través de la selecció de revistes especialitzades, premis i crítiques literàries. Els ítems usats per tal d’analitzar les obres són els mateixos que va fer servir Colomer (1998), amb la qual cosa, malgrat les diferències existents als corpus, és possible fer-ne una certa comparació. Els resultats, però, són certament decebedors, ja que la LIJ en català no mostra gaire interès per la renovació dels temes.FORMATOS DISPONIBLES
$ 1.824,06
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia: L'escriptura de textos teatrals
AULA DE DIDÁCTICA
Intercanvi
DOCUMENTS
Informacions